Medicinsk Yoga

Medicinsk yoga innefattar ett hundratal olika pass och meditationer, indelade i åtta olika grupper. Det är ett utpräglat terapeutiskt system som kan användas vid rehabilitering för grupper med olika behov, t.ex. astmatiker, utbrända, personer med olika former av ryggproblem, hjärtproblem, sömnstörningar, ätstörningar, Parkinson, migrän m.fl. – och samtidigt skräddarsys för den enskildes specifika och unika behov. Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditation för att så som en integrerad helhet skapa specifika terapeutiska effekter och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet. Även svårt utmattade och kroniskt sjuka personer kan delta i utövandet av Medicinsk yoga. En session tar cirka en och en halv timma. Du börjar med att svara på ett antal frågor som utgör grunden för hur din behandling kommer att se ut. Därefter går vi tillsammans igenom det pass som du sedan får med dig hem. Det innebär lätta fysiska övningar och andning, avslappning och meditation. Allt utgår från var du befinner dig just nu. Du är efter cirka en månad välkommen åter för en uppföljning och då talar vi om hur det kan se ut därefter. Du börjar med en session och får en CD-skiva med dig hem för fortsatt egen yoga. Sedan bestämmer du själv fortsättningen!