Kundaliniyoga

Det finns många former av Yoga

Exakt hur yogautövandet såg ut för 5000 år sedan vet vi idag väldigt lite om. Vi kan bara ana hur det gick till när visa män och kvinnor sittande i grottor och på bergstoppar utforskade den yttre och den inre världen med hjälp av kroppsövningar, andning, djup meditation och andra tekniker. Det vi kan se, är att även om dess grundtankar, värderingar och djupaste sanningar förblir oanfrätta genom årtusendena så är yoga som disciplin något som ständigt utvecklas, förnyas och anpassar sig efter tiden som är. Yogan kom till väst i slutet av 1800-talet och hundra år senare kan vi se hur bara några få år nu i slutet av 1900- och början av 2000-talet inneburit en fullständig yogisk renässans i både öst och väst. Nya yogaformer utvecklas varje år. Yogan blandas med dans, kampsport, idrott, religion och mycket annat för att passa in i nya kulturer och nya levnadsmönster. Idag finns Fitnessyoga, NIA, Pilatesyoga, Diskoyoga, Kristen Yoga, Yoga Boxing och många andra yoga-hybridformer.  Vissa av de nya formerna vilar tungt på traditionerna medan andra handlar mer om ren fysisk träning med bara lätta inslag av yoga och meditation.

Olika yogiska vägar

Inom den yogiska traditionen pratar man om olika yogiska vägar. Generellt nämns fyra olika huvudvägar: 

Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga och Raja Yoga. 

Georg Feuerstein, Yogaforskare på Traditional Yoga Studies i Kanada säger att människor har olika styrkor och svagheter och därför utformade de gamla yogamästarna olika yogiska vägar så att vi alla ska kunna få hjälp genom yoga. Därför finns alla dessa olika grenar inom yogan, grenar som passar våra olika mentala och emotionella förmågor och önskemål. George Feuerstein nämner sju grundläggande former av yoga. Förutom de fyra här ovan lägger han också till: 

Hatha Yoga, Mantra Yoga och Tantra Yoga i vilken Kundaliniyogan ingår.